Биздин методисттер
Алтыбаева Мейлихан
Билим берүү мекемесинде билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун түзүү жана башкаруу

Резюме
Барпыбаев Турдумамбет Рысбекович
Педагогика

Резюме
Оморов Шермамат Дубанаевич
Математика

Резюме
Токтомамбетова Жамилякан Сакибаевна
Математика

Резюме
Исаков Топчубай Эргешович
Информатика

Резюме